top of page

Vår egen produksjon

Takket være morselskapet ConTree Concept a.s., har ConTree Innovation s.r.o. egne anlegg for produksjon og testing av nye produkter og konstruksjoner, som brukes ved bygging av passive trehus eller f.eks. mobile TINY-hus.
Mange komponenter til ferdigstilling av store investeringsenheter produseres i henhold til vår produksjonsdokumentasjon ved delte verksteder i land som Italia eller Tyskland.
Vi anstrenger oss for å produsere så mye som mulig ved våre egne verksteder eller samarbeide om delkomponenter og deretter i Tsjekkia integrere dem inn i større helheter, slik som for eksempel trehus.
ConTree Innovation s.r.o.
Industridesign og -produksjon

contree-concept-sdilena-dilna-01.jpg
bottom of page